Algemene voorwaarden

Fotoshoots

 • Foto’s  gemaakt door Hilde Marchal Fotografie kunnen te allen tijde gepubliceerd worden op de website, blog, Instagram en Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 • Bij de boeking van een fotoshoot wordt er een voorschot betaald dat niet kan terug gevorderd worden. De overeengekomen datum is pas definitief na het betalen van dit voorschot. Bij annulatie van de shooot wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor de communieshoots in april 2018 (lente-actie). Deze worden cash betaald op de dag van de shoot of overgeschreven op de rekening van Hilde Marchal Fotografie. De foto’s van deze shoot worden pas afgeleverd nadat het volledige bedrag van de sessie betaald is.

 • De fotograaf behoudt het recht de sesssie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt voor een fotoshoot op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 • De foto’s worden pas afgeleverd nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de fotosessie niet volledig betaald werd binnen de 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits betaling van een toeslag.

 • Een fotoshoot van Hilde Marchal Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven echter steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotoshoot en de bestanden, koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 • De foto’s worden enkel geleverd in JPEG formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

 • Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.  Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De fotograaf levert ook een vooraf afgesproken aantal onbeschermde foto’s in hoge resolutie. Deze onbeschermde foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden. Extra onbeschermde foto’s in hoge resolutie kunnen apart bijgekocht worden.

 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering

 • Nabestellingen kunnen enkel worden gemaakt via e-mail. De bestelling is bindend, Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag

Huwelijksreportages

 • Foto’s gemaakt door Hilde Marchal Fotografie kunnen te allen tijde gepubliceerd worden op website, blog en Instagram en Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 • Een offerte voor een huwelijksreportage is 1 maand geldig. 

 • Bij de boeking van een huwelijksreportage wordt er een voorschot betaald dat niet kan teruggevorderd worden. De overeengekomen datum is pas definitief na het betalen van dit voorschot. Bij annulatie van de huwelijksreportage wordt dit voorschot gebruikt als annulatiekost. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.

 • Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.

 • Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 150€ bovenop het voorschot aangerekend.

 • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt voor een huwelijksreportage op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 • De foto’s worden pas afgeleverd nadat het volledige bedrag van de huwelijksreportage betaald is. Indien de fotosessie of huwelijksreportage niet volledig betaald werd binnen de 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits betaling van een toeslag.

 • Een huwelijksreportage van Hilde Marchal Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven echter steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en de bestanden, koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 • De foto’s worden enkel geleverd in JPEG formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

 • Bij een huwelijksreportage varieert het geleverde aantal foto's naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

 • Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.  

 • In de prijs is een galerij met alle foto’s in klein formaat begrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De fotograaf levert ook een niet op voorhand afgesproken aantal onbeschermde foto’s in hoge resolutie. Deze onbeschermde foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.

 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

 • Nabestellingen (behalve het huwelijksalbum) kunnen enkel worden gemaakt via e-mail. De bestelling is bindend, Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

 • Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

ALGEMENE VOORWAARDEN

HILDE MARCHAL FOTOGRAFIE

Laatste aanpassing 12 maart 2021   Hilde Marchal Fotografie

VOORWAARDEN

Foto's en video's gemaakt door Hilde Marchal Fotografie kunnen verschijnen op social media en website, laat ons weten wanneer u dit niet wenst.
Een boeking is definitief. Indien deze wordt geannuleerd of in tijd wordt ingekort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden e.a.

Online galerijen blijven 2 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan. Indien u na 14 dagen toch nog foto's wil downloaden (of u verloor foto's) kan dit uit het archief gehaald worden voor u aan 35€ (Foto's blijven gedurende 2jaar in het archief bewaard)

FOTOGRAFIE

BTW BE0692.778.750 Sint-Ignatiusstraat 86

9120 Beveren-Waas

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo in het midden van de foto.
De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale hoge resolutiebeelden. U kan deze wel delen tijdens de 2 weken zichtbaarheid. -----------------------------------------------------------------------------------------

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen. Fotoreportages incl. Fotoboek vallen onder 6% BTW terwijl reportages zonder fotoboek vallen onder 21% BTW regels.

ETEN EN DRINKEN

bij fotosessies langer dan 4uur wordt geacht dat de fotograaf voorzien wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien.

SECOND SHOOTER

Een extra fotograaf boeken valt onder de verantwoordelijkheid van Fotograeve BVBA. Deze wordt gefactureerd aan 150€/u excl. BTW

AUTEURSRECHT

Het fotografisch werk van Hilde Marchal Fotografie is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de

fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Hilde Marchal Fotografie bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met IG-filters bijv.) is niet toegestaan.
Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgd.
Het fotografisch werk van Hilde Marchal Fotografie is onderhevig aan auteursrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Hilde Marchal Fotografie ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Hilde Marchal en de opdrachtgever.
Hilde Marchal behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.
De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

AANKOPEN FOTO-PRODUCTEN

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden.
De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Hilde Marchal Fotografie is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het pakket verzekerd.
Hilde Marchal Fotografieis niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

BELET

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt Hilde Marchal Fotografie een gelijkwaardige vervanging.

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaald.

KLACHTEN

Klachten i.v.m dienstverlening worden binnen de 5 dagen gemeld.

**De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

FACTUREN EN OFFERTES

Offertes hebben een deadline van 7 dagen.
Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto's en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling.
Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.
Bij niet of laattijdige betaling houdt Hilde Marchal Fotografie zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.
Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van
12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de
vervaldag tot datum van de volledige betaling.
Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek
zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van
de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van
50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Beveren- Waas en de Ondernemingsrechtbank te Dendermonde.

TEGENSTRIJDIGHEID

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

VERANTWOORDELIJKHEID

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor
schade bij de opdrachtgever;
indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

CADEAUBONNEN

Hilde Marchal Fotografie zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. Hilde Marchal Fotografie is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet gelijk aan een volwaardige fotosessie.

UITVOERING OPDRACHT

Hilde Marchal Fotografie zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden
Hilde Marchal Fotografie bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

Hilde Marchal Fotografie heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de ondernemings- rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde .

TERUGBETALING AANGEKOCHTE DOWNLOADBARE GOEDEREN

Deze worden niet terugbetaald aangezien u bij het afronden van uw winkelmandje aanvinkte akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Hierin staat u uw herroepingsrecht af omwille van de downloadbaarheid van het product. Deze terugbetalingsvoorwaarden vallen onder de Europese wet en

kunnen hier nagelezen worden: https://www.unizo.be/sites/default/files/ herroepingsrecht_1.pdf (Presets & E-books tenzij aangetoond dat deze niet zijn gedownload)
Terugbetalingen worden steeds uitgevoerd d.m.v. een cadeaubon en niet voor cash.